خرید بسته

نام بسته : یک ساله طلایی

نوع بسته : طلایی

مدت زمان : 12ماه

قیمت : 120000 تومان

نام بسته : یک ماهه عادی

نوع بسته : عادی

مدت زمان : 1ماه

قیمت : 25000 تومان

نام بسته : سه ماهه عادی

نوع بسته : عادی

مدت زمان : 3ماه

قیمت : 50000 تومان

نام بسته : شش ماه طلایی

نوع بسته : طلایی

مدت زمان : 6ماه

قیمت : 75000 تومان

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است