کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

دوم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

حباب ها و شمارش

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

شمارش

پل قطار

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

جمع و تفریق

مسیر سخت

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

جدول ارزش مکانی

قطار اعداد

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

پر کردن جای خالی در دنباله اعداد

جت اسکی

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

مفهوم عدد های بیشتر

تله موش

ریاضی

دوم دبستان

فصل اول

شمارش چنتا چنتا

درس 2

( فصل دوم )

ماهی گیر ماهر

ریاضی

دوم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق دو عدد دو رقم

جعبه محاسبه

ریاضی

دوم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق ده تایی

جدول جمع و تفریق

ریاضی

دوم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق

درس 3

( فصل سوم )

تقارن شکل ها

ریاضی

دوم دبستان

فصل سوم

تقارن

مهارت رسم شکل

ریاضی

دوم دبستان

فصل سوم

مهارت رسم شکل

درس 4

( فصل چهارم )

حلقه ها

ریاضی

دوم دبستان

فصل چهارم

معرفی اعداد سه رقمی

شکار هیولای پرنده

ریاضی

دوم دبستان

فصل چهارم

معادل سازی و معرفی ارزش پول

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است