کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

ششم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنجم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم

درس 1

( فصل اول )

عبور از پل

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

بخش پذیری

نبرد هلیکوپتر

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

کهکشان

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

بخش پذیری

ماهیگری و الگو

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

عدد و الگوهای عددی

درس 2

( فصل دوم )

پارکینگ کسر ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

محاسبات با کسر

نجات از آبشار

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسرها

توپ چین

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

ضرب کسر ها

میمون بازیگوش

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

تقسیم کسرها

درس 3

( فصل سوم )

دفترچه تقسیم

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

توپ و تور

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری

برکه قورباغه ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

تبدیل کسر به عدد اعشاری و عدد اعشاری به کسر

درس 4

( فصل چهارم )

نجات از آتش

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

تقارن و مختصات

نقطه یاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

محورهای مختصات

مسالبقه ی دیوار چینی

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

دوران

تقارن اشکال

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 5

( فصل پنجم )

مسیر سخت

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

خط و زاویه

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

حجم و جرم

سکوی پرتاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

طول و سطح

درس 6

( فصل ششم )

فرار از دایناسور

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

کاربرد درصد در محاسبات مالی

شکار هیولای پرنده

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

درصد

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

کسر نسبت و تناسب

درس 7

( فصل هفتم )

ترازو

ریاضی

ششم دبستان

فصل هفتم

اندازه گیری و محاسبات تقریبی

جت اسکی

ریاضی

ششم دبستان

فصل هفتم

تقریب

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است