کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

ششم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنجم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل ششم

درس 1

( فصل اول )

عبور از پل

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

پخش پذیری

نبرد هلیکوپتر

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

کهکشان

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

پخش پذیری

ماهیگری و الگو

ریاضی

ششم دبستان

فصل اول

عدد و الگوهای عددی

درس 2

( فصل دوم )

پارکینگ کسر ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

محاسبات با کسر

نجات از آبشار

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسرها

توپ چین

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

ضرب کسر ها

میمون بازیگوش

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

تقسیم کسرها

درس 3

( فصل سوم )

دفترچه تقسیم

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

توپ و تور

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری

برکه قورباغه ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

تبدیل کسر به عدد اعشاری و عدد اعشاری به کسر

درس 4

( فصل چهارم )

نجات از آتش

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

تقارن و مختصات

نقطه یاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

محورهای مختصات

مسالبقه ی دیوار چینی

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

دوران

تقارن اشکال

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

مرکز تقارن و تقارن مرکزی

درس 5

( فصل پنجم )

مسیر سخت

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

خط و زاویه

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

حجم و جرم

سکوی پرتاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

طول و سطح

درس 6

( فصل ششم )

شکار هیولای پرنده

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

درصد

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

کسر نسبت و تناسب

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است