کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

ششم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل دوم

پارکینگ کسر ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

محاسبات با کسر

نجات از آبشار

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسرها

توپ چین

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

ضرب کسر ها

میمون بازیگوش

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

تقسیم کسرها

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است