کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

چهارم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل دوم

پول رسان

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسر ها

نجات هلیکوپتر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

ضرب عدد در کسر

مسیر کسر ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

شناخت کسر ها

دو با مانع

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

تساوی کسر ها

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است