کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

پنجم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل سوم

تفنگدار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت

رود خانه نسبت ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت های مساوی

نجات از آتش

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

درصد

مسابقه تناسب

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

تناسب

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است