کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

پنجم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل هفتم

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

احتمال

گلف و میانگین

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

میانگین

نجات از آبشار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

جمع آوری و نمایش داده ها

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است