کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

پنجم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل پنجم

نجات هلیکوپتر

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

ضرب عددهای اعشاری

قله نورد

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

جمع عدد های اعشاری

مسیر اعشار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

عدد های اعشاری

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است