کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

سوم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل چهارم

فرار از تمساح

ریاضی

سوم دبستان

فصل چهارم

تقسیم

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

سوم دبستان

فصل چهارم

خاصیت های ضرب

ضرب و بسکتبال

ریاضی

سوم دبستان

فصل چهارم

ضرب

جدول ضرب

ریاضی

سوم دبستان

فصل چهارم

ضرب عدد های یک رقمی

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است