کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

ششم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل چهارم

نجات از آتش

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

تقارن و مختصات

نقطه یاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

محورهای مختصات

مسالبقه ی دیوار چینی

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

دوران

تقارن اشکال

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

مرکز تقارن و تقارن مرکزی

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است