کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

پنجم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

توپ و تور

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

معرفی میلیارد

دزد و پلیس

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

الگو

مسابقه ی دیوار چینی

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

جمع و تفریق عدد های مرکب

درس 2

( فصل دوم )

برکه قورباغه ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

ضرب کسر ها

شکار حشرات

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

کسرهای بزرگتر از واحد

بیلیارد و کسر ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

تقسیم کسرها

چالش سکه

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق عدد های مخلوط

درس 3

( فصل سوم )

تفنگدار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت

رود خانه نسبت ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت های مساوی

نجات از آتش

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

درصد

مسابقه تناسب

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

تناسب

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است