کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

پنجم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنجم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل ششم
 • فصل هفتم

درس 1

( فصل اول )

توپ و تور

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

معرفی میلیارد

دزد و پلیس

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

الگو

مسابقه ی دیوار چینی

ریاضی

پنجم دبستان

فصل اول

جمع و تفریق عدد های مرکب

درس 2

( فصل دوم )

برکه قورباغه ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

ضرب کسر ها

شکار حشرات

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

کسرهای بزرگتر از واحد

بیلیارد و کسر ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

تقسیم کسرها

چالش سکه

ریاضی

پنجم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق عدد های مخلوط

درس 3

( فصل سوم )

تفنگدار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت

رود خانه نسبت ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

نسبت های مساوی

نجات از آتش

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

درصد

مسابقه تناسب

ریاضی

پنجم دبستان

فصل سوم

تناسب

درس 4

( فصل چهارم )

مسابقه کامیون ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل چهارم

چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آنها

پرندگان خشمگین

ریاضی

پنجم دبستان

فصل چهارم

زاویه و نیمساز

میمون بازیگوش

ریاضی

پنجم دبستان

فصل چهارم

تقارن محوری

تقارن اشکال

ریاضی

پنجم دبستان

فصل چهارم

تقارن مرکزی

درس 5

( فصل پنجم )

نجات هلیکوپتر

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

ضرب عددهای اعشاری

قله نورد

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

جمع عدد های اعشاری

مسیر اعشار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل پنجم

عدد های اعشاری

درس 6

( فصل ششم )

نبرد تانک ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل ششم

گنجایش

فرار از دایناسور

ریاضی

پنجم دبستان

فصل ششم

حجم

ماهیگیر ماهر

ریاضی

پنجم دبستان

فصل ششم

محیط دایره

راننده ی حرفه ای

ریاضی

پنجم دبستان

فصل ششم

مساحت لوزی و ذوزنقه

درس 7

( فصل هفتم )

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

احتمال

گلف و میانگین

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

میانگین

نجات از آبشار

ریاضی

پنجم دبستان

فصل هفتم

جمع آوری و نمایش داده ها

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است