کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

چهارم دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

پرندگان خشمگین

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

معرفی میلیارد

جایزه گیر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

نجات تخم پرنده

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

توپ بازیگوش

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

ماشین های ورودی و خروجی

درس 2

( فصل دوم )

پول رسان

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسر ها

نجات هلیکوپتر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

ضرب عدد در کسر

مسیر کسر ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

شناخت کسر ها

دو با مانع

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

تساوی کسر ها

درس 3

( فصل سوم )

گلف و تقریب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه های تقریبی

سکوی پرتاب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه ی حاصل ضرب

قله نورد

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

ضرب دو عدد دو رقمی

پرتاب نیزه

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم بر عدد دو رقمی

بمب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم و بخش پذیری

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است