کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

چهارم دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنجم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

جایزه گیر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

نجات تخم پرنده

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

عدد نویسی

توپ بازیگوش

ریاضی

چهارم دبستان

فصل اول

ماشین های ورودی و خروجی

درس 2

( فصل دوم )

پول رسان

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

جمع و تفریق کسر ها

نجات هلیکوپتر

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

ضرب عدد در کسر

مسیر کسر ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

شناخت کسر ها

دو با مانع

ریاضی

چهارم دبستان

فصل دوم

تساوی کسر ها

درس 3

( فصل سوم )

گلف و تقریب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه های تقریبی

سکوی پرتاب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

محاسبه ی حاصل ضرب

قله نورد

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

ضرب دو عدد دو رقمی

پرتاب نیزه

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم بر عدد دو رقمی

بمب

ریاضی

چهارم دبستان

فصل سوم

تقسیم و بخش پذیری

درس 4

( فصل چهارم )

مسابقه اندازه گیری

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری طول

زاویه ساز

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری زاویه

مسابقه سرعت

ریاضی

چهارم دبستان

فصل چهارم

اندازه گیری زمان

درس 5

( فصل پنجم )

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

جمع و تفریق اعشاری

جدول دو به دو

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط و عدد اعشاری

فرار از تمساح

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

ارزش مکانی عدد های اعشاری

برکه قورباغه ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است