کتاب ها:

ریاضی

  • ریاضی

پایه ی :

اول دبستان

  • اول دبستان
  • پنجم دبستان
  • چهارم دبستان
  • دوم دبستان
  • سوم دبستان
  • ششم دبستان

فصل :

فصل اول

جدول دو به دو

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

الگو ها

ماهی بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است