کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

اول دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنچم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم

درس 1

( فصل اول )

جدول دو به دو

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

الگو ها

ماهی بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 2

( فصل دوم )

جدول شگفت انگیز

ریاضی

اول دبستان

فصل دوم

جدول شگفت انگیز

مسابقه سرعت

ریاضی

اول دبستان

فصل دوم

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 3

( فصل سوم )

گاو های گرسنه

ریاضی

اول دبستان

فصل سوم

شمارش چوب خط

عملیات خنثی سازی

ریاضی

اول دبستان

فصل سوم

شمارش اعداد دوتا بیشتر

درس 4

( فصل چهارم )

فوتبال و مانع ها

ریاضی

اول دبستان

فصل چهارم

شمارش عداد

درس 5

( فصل پنچم )

شکار پهپاد

ریاضی

اول دبستان

فصل پنچم

کم کردن

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

اول دبستان

فصل پنچم

افزایش

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است