کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

اول دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • تم اول
 • تم پانزدهم
 • تم پنجم
 • تم چهاردهم
 • تم چهارم
 • تم دهم
 • تم دوازدهم
 • تم دوم
 • تم سوم
 • تم سیزدهم
 • تم شانزدهم
 • تم ششم
 • تم نهم
 • تم نوزدهم
 • تم هجده
 • تم هشتم
 • تم هفتم
 • تم هفدهم
 • تم یازدهم

درس 1

( تم اول )

جدول دو به دو

ریاضی

اول دبستان

تم اول

شمارش اعداد 1 تا 5

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

اول دبستان

تم اول

الگو ها

ماهی بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

تم اول

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 2

( تم دوم )

بسکتبال قهرمانان

ریاضی

اول دبستان

تم دوم

عدد بعد و عدد قبل

جدول شگفت انگیز

ریاضی

اول دبستان

تم دوم

جدول شگفت انگیز

مسابقه سرعت

ریاضی

اول دبستان

تم دوم

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 3

( تم سوم )

گاو های گرسنه

ریاضی

اول دبستان

تم سوم

شمارش چوب خط

عملیات خنثی سازی

ریاضی

اول دبستان

تم سوم

شمارش اعداد دوتا بیشتر

درس 4

( تم چهارم )

فوتبال و مانع ها

ریاضی

اول دبستان

تم چهارم

شمارش عداد

درس 5

( تم پنجم )

شکار پهپاد

ریاضی

اول دبستان

تم پنجم

کم کردن

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

اول دبستان

تم پنجم

افزایش

درس 6

( تم ششم )

مسابقه ی دیوار چینی

ریاضی

اول دبستان

تم ششم

کم کردن

پل قطار

ریاضی

اول دبستان

تم ششم

جمع کردن

درس 7

( تم هفتم )

الگویابی

ریاضی

اول دبستان

تم هفتم

الگویابی

درس 8

( تم هشتم )

جدول شگفت انگیز

ریاضی

اول دبستان

تم هشتم

جدول شگفت انگیز

درس 9

( تم نهم )

قطار گل ها

ریاضی

اول دبستان

تم نهم

شناخت اعداد

درس 10

( تم دهم )

توپ بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

تم دهم

شمارش اعداد تا عدد 7

درس 11

( تم یازدهم )

برکه قورباغه ها

ریاضی

اول دبستان

تم یازدهم

شمارش اعداد تا عدد 8

درس 12

( تم دوازدهم )

مسابقه کامیون ها

ریاضی

اول دبستان

تم دوازدهم

مفهوم کمتر و بیشتر

درس 13

( تم سیزدهم )

نجات هلیکوپتر

ریاضی

اول دبستان

تم سیزدهم

جمع

درس 14

( تم چهاردهم )

درخت سیب

ریاضی

اول دبستان

تم چهاردهم

جمع سه عدد

میمون بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

تم چهاردهم

کم کردن

درس 15

( تم پانزدهم )

مسیر سخت

ریاضی

اول دبستان

تم پانزدهم

دسته بندی

پنالتی

ریاضی

اول دبستان

تم پانزدهم

دسته بندی شکل ها

درس 16

( تم شانزدهم )

جت اسکی

ریاضی

اول دبستان

تم شانزدهم

توپ و تور

ریاضی

اول دبستان

تم شانزدهم

معرفی اعداد 11 تا 19

درس 17

( تم هفدهم )

تعادل

ریاضی

اول دبستان

تم هفدهم

عملیات گریز

ریاضی

اول دبستان

تم هفدهم

درس 18

( تم هجده )

نجات از آبشار

ریاضی

اول دبستان

تم هجده

درس 19

( تم نوزدهم )

فرار از تمساح

ریاضی

اول دبستان

تم نوزدهم

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است