کتاب ها:

ریاضی

 • ریاضی

پایه ی :

اول دبستان

 • اول دبستان
 • پنجم دبستان
 • چهارم دبستان
 • دوم دبستان
 • سوم دبستان
 • ششم دبستان

فصل :

انتخاب کنید

 • فصل اول
 • فصل پنچم
 • فصل چهارم
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل ششم
 • فصل هشتم
 • فصل هفتم

درس 1

( فصل اول )

جدول دو به دو

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

الگو ها

ماهی بازیگوش

ریاضی

اول دبستان

فصل اول

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 2

( فصل دوم )

بسکتبال قهرمانان

ریاضی

اول دبستان

فصل دوم

عدد بعد و عدد قبل

جدول شگفت انگیز

ریاضی

اول دبستان

فصل دوم

جدول شگفت انگیز

مسابقه سرعت

ریاضی

اول دبستان

فصل دوم

شمارش اعداد 1 تا 5

درس 3

( فصل سوم )

گاو های گرسنه

ریاضی

اول دبستان

فصل سوم

شمارش چوب خط

عملیات خنثی سازی

ریاضی

اول دبستان

فصل سوم

شمارش اعداد دوتا بیشتر

درس 4

( فصل چهارم )

فوتبال و مانع ها

ریاضی

اول دبستان

فصل چهارم

شمارش عداد

درس 5

( فصل پنچم )

شکار پهپاد

ریاضی

اول دبستان

فصل پنچم

کم کردن

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

اول دبستان

فصل پنچم

افزایش

درس 6

( فصل ششم )

مسابقه ی دیوار چینی

ریاضی

اول دبستان

فصل ششم

کم کردن

پل قطار

ریاضی

اول دبستان

فصل ششم

جمع کردن

درس 7

( فصل هفتم )

الگویابی

ریاضی

اول دبستان

فصل هفتم

الگویابی

درس 8

( فصل هشتم )

جدول شگفت انگیز

ریاضی

اول دبستان

فصل هشتم

جدول شگفت انگیز

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است