جدید ترین ها

شکار هیولای پرنده

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

درصد

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل ششم

کسر نسبت و تناسب

مسیر سخت

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

خط و زاویه

بسکتبال حرفه ای ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

حجم و جرم

سکوی پرتاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل پنجم

طول و سطح

پارکینگ کسر ها

ریاضی

ششم دبستان

فصل دوم

محاسبات با کسر

نجات از آتش

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

تقارن و مختصات

نقطه یاب

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

محورهای مختصات

مسالبقه ی دیوار چینی

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

دوران

تقارن اشکال

ریاضی

ششم دبستان

فصل چهارم

مرکز تقارن و تقارن مرکزی

دفترچه تقسیم

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

توپ و تور

ریاضی

ششم دبستان

فصل سوم

ضرب و تقسیم اعداد اعشاری

1 2 3 7

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد _میدان آزادی_مجتمع ستاره_واحد 1174

09052960072

35300468

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است