جدید ترین ها

شـوت

ریاضی

سوم دبستان

فصل ششم

مقایسه ی عدد ها

زور آزمایی تراکتور ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

جمع و تفریق اعشاری

جدول دو به دو

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط و عدد اعشاری

فرار از تمساح

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

ارزش مکانی عدد های اعشاری

برکه قورباغه ها

ریاضی

چهارم دبستان

فصل پنجم

عدد مخلوط

توپ و تور

ریاضی

سوم دبستان

فصل پنجم

واحد اندازه گیری سطح

مسیر سخت

ریاضی

سوم دبستان

فصل پنجم

واحد اندازه گیری سطح

مسابقه بوکس

ریاضی

سوم دبستان

فصل پنجم

محیط

فرار از تمساح

ریاضی

اول دبستان

تم نوزدهم

نجات از آبشار

ریاضی

اول دبستان

تم هجده

تعادل

ریاضی

اول دبستان

تم هفدهم

عملیات گریز

ریاضی

اول دبستان

تم هفدهم

1 2 3 12

گروه بازیموز در تلاش هستند تا در آموزش
تحول بزرگ را رقم بزنن و فضای آموزشی کشور
به فضایی جذاب و پر انرژی تبدیل کنند

یزد - خیابان شهید مطهری - پارک علم و فناوری اقبال - ساختمان رشد - واحد 124

09052960072

bazimooz.official@gmail.com

کلیه حقوق برای آکادمی بازیموز محفوظ است